Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Nuno Jara de Albuquerque d’Orey

Nuno Jara de Albuquerque d’Orey

15 de Junho, 1895 - 26 de Novembro, 1988 (Aged 93)